Home » Behandelingen » Hijama

Hijama ( الحجامة / Wet Cupping

Is een alternatieve geneeswijze en is afgeleid van het woord ‘Hajm’ wat ‘zuigen’  betekend. 

Hijama reinigt het lichaam van zuurrijke en giftige stoffen (bloedstasis) en voorkomt dat deze stoffen vermeerderen naarmate wij ouder worden.
De bronnen van deze giftige stoffen zijn onder andere:

-Verontreinigde lucht die we inademen
-Ongezonde voedsel, water, dranken en huishoudelijke producten
-Medicijnen
-Het effect van ziekten en ongevallen
-De toxines van geestelijke spanning, woede, bezorgdheid en depressie

Deze giftige stoffen hebben nogal wat negatieve effecten voor onze gezondheid; zo vertraagt of blokkeert het de toevoer van allerlei belangrijke zaken (zoals zuurstof, voedingsstoffen en mineralen) en verhindert het ook nog eens de verwijdering van kooldioxide, afvalproducten en giftige substanties.
Met andere woorden: u bent hierdoor een stuk kwetsbaarder voor infecties en makkelijker vatbaar voor ziektes en aandoeningen zoals koorts, hoest, maagpijn, constipatie, diarree en hoofdpijnen.
Het is makkelijk voor te stellen dat dit zonder behandeling een stuk erger kan worden en kan leiden tot serieuze chronische ziekten zoals diabetes, arthritis, alzheimer, migraine, hartkwalen, hersenbloeding en kanker. Hijama is dan ook het beste preventief toe te passen zodat u uw lichaam helpt zichzelf te genezen.

Het is een methode waarbij een glazen of plastic cups op bepaalde punten op de huid geplaatst worden en vacuüm getrokken, wat ervoor zorgt dat de toxines zich begeven naar de oppervlakte van de huid. Door middel van minuscule incisies zuigen de cups dit getoxificeerde bloed. Hierdoor worden meridianen ontdaan van stagnaties en wordt lokaal een sterke doorbloeding bereikt. Het bloed dat verwijderd wordt, is vaak donker tot zwart, dik, klonterig en slijmerig dat gifstoffen en slechtheden bevat. Dit vertraagd de bloedsomloop en verhindert de transport van mineralen, vitamines en voldoende zuurstof naar verschillende organen en ledematen in het lichaam. 


Deze vergeten therapie werd al gebruikt door de oude Egyptenaren, Grieken en het verre Oosten.  Het werd door de profeet Muhammed (vrede en zegeningen zijn met hem) aangeraden om hijama te verrichten en is het daarom erg populair onder de moslims. 


Hijama kan op bijna alle plekken op het lichaam verricht worden.
Na het maken van een afspraak wordt er een vragenlijst toegestuurd en die dient binnen 48 uur ingevuld teruggestuurd te worden (dan pas is de afspraak bevestigd). Bij de eerste behandeling vind er een intakegesprek plaats. De behandeling zelf duurt tussen 1:00 uur-1:45 uur.
Na de cupping behandeling kan er lokaal een rode of een paarse ronde te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel, en zal na een week verdwijnen.

Er zijn wellicht meerdere sessies nodig voor dat u profijt heeft van de behandeling. Al is pijnverlichting meestal direct merkbaar.
Er wordt geen maximum van cups aangehouden, wij behandelen naar gelang de klachten.